Aasivissuit event @ Scheepvaartmuseum

Loading Events
This event has passed.

scroll down for English

AASIVISSUIT

Voertaal: Nederlands

Tijdens museumnacht 2019 toont Jasper Coppes fragmenten van zijn nieuwe film Aasivissuit in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De film combineert verschillende perspectieven op het veranderende landschap van Groenland.

Jasper zal inzichten delen van de lokale bewoners van Groenland die hij tijdens het maken van de film heeft ontmoet. Hij zal ons uitnodigen om ons open te stellen voor niet-menselijke perspectieven: Wat zegt een raaf over het smeltend ijs? Hoe interpreteren we zijn korrende bericht? Welke andere stemmen bevat het landschap waar we nog niet naar hebben geluisterd? Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek!

Tijden van de presentaties

19.45 – 20:15

20.30 – 21:00

21.15 – 21:45

Tickets: https://museumnacht.amsterdam/home

 

Synopsis van de film

Aasivissuit (Groenlands voor de Grote Bijeenkomst) is een gebied van grote culturele waarde (UNESCO), niet alleen voor de inwoners van Groenland, maar voor de hele wereld. Het is een plek waar moderne wetenschap, oude wijsheid en rijke natuurlijke diversiteit elkaar ontmoeten. Ook wij in Nederland zijn verbonden aan dit landschap. Immers, als in Groenland bergen groeien vanwege de smeltende ijskap, zullen de Nederlandse kusten overstromen door de stijgende zeespiegel. De film volgt een reis door dit gebied, waar Adam Lyberth, een Groenlandse Inuit met diepgaande kennis van het land waarin hij opgroeide, een jonge parkwachter bekent maakt met het snel veranderende landschap. Met artistieke middelen maakt Aasivissuit verbindingen zichtbaar tussen rivieren en rotsen; tussen dieren en mineralen. Zo worden we uitgenodigd te voelen hoe verleden, heden en de toekomst samenvloeien; hoe mensen en niet-menselijke wezens samen dezelfde ruimte bewonen.

 

Over de kunstenaar

Jasper Coppes (1983, Amsterdam) is een beeldend kunstenaar. Hij werkt met verschillende media, waaronder 16mm-film, geluid, installatie en tekst. Controversiële landschappen en hun protagonisten verschijnen vaak in zijn werk.

Hij neemt regelmatig deel aan tentoonstellingen, filmfestivals en lezingen in heel Europa.

 

Met steun van

Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Nederlands Filmfonds, Mondriaan Fonds, Greenland Lottery Fund, Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland, de donateurs van de cinecrowd campagne

 

AANKONDIGING AASIVISSUIT PRESENTATIE SCHEEPVAARTMUSEUM

ENGLISH

Spoken language: Dutch

During museum night 2019 Jasper Coppes will show excerpts from his forthcoming film Aasivissuit at the Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

The film brings together different perspectives on the environmental changes that are currently unfolding in Greenland. Jasper will share the perspectives of local inhabitants that he met during the process of making the film. But he will also invite us to consider: what does the raven say about the melting ice? How do we interpret its croacking message? What other voices does the landscape contain that we haven’t listened to yet? You are warmly invited to come and join the conversation!

Times of the presentations

19.45 – 20:15

20.30 – 21:00

21.15 – 21:45

Tickets: https://museumnacht.amsterdam/home

 

Synopsis 

Aasivissuit is an area of great cultural value (UNESCO) not only for people in Greenland, but also for the world at large. It is a place where modern science and ancient wisdom meet the vast expanse of natural diversity. The film follows a journey through this area, where Adam Lyberth – a Greenlandic Inuit with in depth knowledge of the land he grew up in – introduces a young park-ranger to the rapidly changing landscape. While in Greenland mountains are growing because of the melting icecap, Dutch shores will suffer from rising sea levels. The film gives us a taste of the connections between rives and rocks; between the animals and minerals that together create Assivituit (Greenlandic for the Great Gathering). It invites us to feel how past, present and the future melt together; and how humans and non-human beings co-inhabit the same space.

 

Artist’s biography

Jasper Coppes (1983, Amsterdam) is a visual artist who has been making short (analogue) films since 2012. He works in different mediaincluding 16mm-film, sound performance, installation and writing. Controversial landscapes and their protagonists frequently appear in his creations.

He regularly participates in exhibitions, film festivals and lectures across Europe.

 

Supported by

Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Nederlands Filmfonds, Mondriaan Fonds, Greenland Lottery Fund, Prins Bernard Cultuurfonds, the supporters of the cinecrowd campaign

 

There are no upcoming events at this time.